POBYTOVÝ ŘÁD

/platí pro relax pobyty  a další akce/

1. Klienti jsou povinni dorazit na místo konání pobytu v předem stanoveném čase. Pozdější příjezd nebude tolerován, kvůli narušování programu a ostatních klientů.

2. Zakazuje se odnášení nádobí a konzumace jídel v jiných prostorách než k tomu určených.

3. Po ukončení konzumace/ jídla/ neprodleně odnášejte použité nádobí na určené místo.

4.Kouření cigaret je možné pouze ve vyhrazeném prostoru.

5. Nezapomínejte zhasínat světlo – šetříme energii.

6. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách.

7. Řiďte se organizačními pokyny vedení a lektora. Dodržujte časy výdeje jídel,na pozdější příchod nebude brán zřetel a ztrácíte nárok na stravu.

8. V areálu mohou pobývat pouze osoby,které uhradily pobyt nebo mají platnou vstupenku.Cizím je vstup zakázán.

9. Na pobyt si klienti mohou dovézt potraviny,které nevyžadují zvláštní úschovu (např. v lednici),ale jen  pro vlastní  potřebu.Nabízení  těchto produktů dalším osobám je přísně zakázáno.Dovoz alkoholických nápojů není povolen.

10. Nedodržení řádu může být důvodem k předčasnému ukončení pobytu bez nároku na vrácení uhrazené částky.

 

Děkujeme za pochopení.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.